DBmalam
pejabat
stud
welcome

Info Terkini

Mesyuarat Agong MUAFAKAT Cawan­gan MRSM Muadzam Shah

Mesyuarat Agong MUAFAKAT Cawan­gan MRSM Muadzam Shah akan diadakan seperti berikut:- 
  
 Tarikh : 23 Mei 2014
 Hari : Jumaat

 Masa : 9.00 pagi
 Tem­pat : Dewan Budi­man, MRSM Muadzam Shah
 
* Kehadi­ran semua ibu bapa pela­jar amat dialu-​alukan. Harap Maklum *

Kepu­tu­san Peperik­saan Online(E-result)

Harap mak­lum bahawa sis­tem Kepu­tu­san Peperik­saan Online(E-result) sudah boleh digu­nakan. Sila pergi ke menu “E-​Result” dan ikut ara­han yang telah diberikan untuk mema­par kepu­tu­san pelajar

* Kepada pelajar/​ibubapa yang men­galami masalah meli­hat kepu­tu­san peperik­saan (tulisan cecac­ing), masalah terse­but telah pun diper­baiki dan boleh di muat turun dan dipa­par sem­ula. Harap maaf.

Pau­tan Staf