DBmalam
pejabat
stud
welcome

Info Terkini

Kepu­tu­san Peperik­saan Online(E-result)

Harap mak­lum bahawa sis­tem Kepu­tu­san Peperik­saan Online(E-result) sudah boleh digu­nakan. Sila pergi ke menu “E-​Result” dan ikut ara­han yang telah diberikan untuk mema­par kepu­tu­san pelajar

* Kepada pelajar/​ibubapa yang men­galami masalah meli­hat kepu­tu­san peperik­saan (tulisan cecac­ing), masalah terse­but telah pun diper­baiki dan boleh di muat turun dan dipa­par sem­ula. Harap maaf.

Pau­tan Staf